TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Genel Tanıtım
 

T.C

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

KADIN ÇALIŞMALARI  ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

KURULUŞ VE KURUMSAL YAPI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma  ve Uygulama Merkezi (GOUKAM) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 08.11.2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur. 2016 yılından itibaren aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. GOUKAM, Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezidir.

Merkez bünyesinde; Müdür, Müdür Yardımcılıkları ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi mensubu akademisyenlerden oluşan Yönetim Kurulu, kadın çalışmalarına alandaki ve akademideki deneyimi ve uzmanlığı ile katkıda bulunan Danışma Kurulu yer almaktadır.  Merkezde halen aktif olarak görev yapan bir müdür bulunmaktadır.

 

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI:

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle ülkemizde ve yurt dışında yaşayan kadın vatandaşlarımız olmak üzere kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak,

b) Kadınların insan hakları ilkelerine uygun haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak olanakları araştırmak,

c) Lisansüstü öğrencilerin, Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak,

ç) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusu ile ilgili olarak ülke gereksinmeleri doğrultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,

d) Merkezin amaçları arasında belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek,

f) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,

g) Kadın çalışmaları, özellikle kadınların eğitimi sorunu konusunda diğer akademik kurumlar, ilgili bakanlıklar, resmi kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak,

ğ) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları düzeltmeye çalışmak,

h) Sosyal yardım sağlamak,

ı) Amacına uygun diğer benzeri etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere ortak olarak katılmak.

 

MERKEZİN DEĞERLERİ:

Merkezin temel değerleri, evrensellik, bilimsellik, akılcılık, çağdaşlık, toplumsal cinsiyet, kadın-erkek adaleti, insan hakları, kadın hakları, özgünlük, yaratıcılık, yenilikçilik, toplumsal sorumluluk, toplumsal yararlılık, dinamiklik, katılımcılık, dürüstlük, açıklık, etik değerlere bağlılık, öz verililik, duyarlılık, görev bilinci ve sorumluluğu, paylaşımcılıktır.

 

MERKEZİN PAYDAŞLARI:

ULUSAL

ULUSLARARASI

Üniversiteler ve YÖK'ün Akademide Kadın Çalışmaları Birimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre Merkezi ve Avrupa Bölge Ofisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

UNFPA

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

International Children’s Center

Üniversitelerin Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Bürosu

KADEM

UNICEF

Meslek örgütleri ve sendikalar

ILO

Kadın Sağlığı ile ilgili  sivil toplum kuruluşları

                                                UNDP

 

 
12222
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.